vl. Jelena Tomašković - Matic,
prof. logoped
NASLOVNA KAKO DO NAS?
Adresa:
Jalkovečka ulica 104A
(naselje Grabanice)
HR - 42000 Varaždin
OIB:
70199485352
Mob.:
091 508 91 12
Faks:
042 490 240
E-mail:
jelena@logoped-logos.hr


Usluge:
  • govorne vježbe
    (korekcija govorno-jezičnih teškoća)
  • vježbe čitanja i pisanja
    (terapija disleksije i disgrafije)
  • priprema za upis u prvi razred osnovne škole
  • pomoć u učenju
    (tehnike učenja za osnovnu i srednju školu)

RADNO VRIJEME: Isključivo po dogovoru.

Hosted by Evolva 2008 Izjava privatnosti